Maszyna Ditch Witch 520.

ditchwitchUrządzenie pozwala ona na ustawienie maszyny na bardzo małej powierzchni.  Pozwala na realizację przewiertów i przecisków metodą bezwykopową. Nadaje się do wykonywania przewiertów o średnicach od fi 20 do fi 200 na odległość od 5 do 50 m. rurami HDPE. Oraz rurami stalowymi fi32 do fi160 na odległość do 30m.

Przewierty sterowane metodą bezwykopową

Technologia bezwykopowa umożliwia zbudowanie rurociągów i przyłączy wodnych oraz gazowych , a także kanalizacji kablowych, sanitarnych, światłowodowych i energetycznych. Zastosowanie tej technologii pozwala na realizację przewiertów pod rzekami, torami, drogami, chodnikami, trawnikami  i innymi przeszkodami nie uszkadzając nawierzchni.

 

Dodatkowa oszczędność na rekultywacji

Dla oszczędności czasu potrzebnego  na wykonanie rekultywacji po wykopach wykonujemy również przewierty liniowe całych kanalizacji lub w dużej jej większości.