Przewierty sterowane metodą bezwykopową

Technologia bezwykopowa umożliwia zbudowanie rurociągów i przyłączy wodnych oraz gazowych , a także kanalizacji kablowych, sanitarnych, światłowodowych i energetycznych. Zastosowanie tej technologii pozwala na realizację przewiertów pod rzekami, torami, drogami, chodnikami, trawnikami  i innymi przeszkodami nie uszkadzając nawierzchni.

 

Dodatkowa oszczędność na rekultywacji

Dla oszczędności czasu potrzebnego  na wykonanie rekultywacji po wykopach wykonujemy również przewierty liniowe całych kanalizacji lub w dużej jej większości.